No3704模特果儿Victoria西双版纳旅拍动人服饰半脱露豪乳撩人诱惑写真45P果儿秀人网

No3704模特果儿Victoria西双版纳旅拍动人服饰半脱露豪乳撩人诱惑写真45P果儿秀人网

 气自空虚而来,亦欲其自空虚而去,故曰“避其毒瓦斯,天牝从来,复得其往”也,盖以气通于鼻,鼻连于脑中,流布诸经,令人相染矣。病以时作,名曰“寒疟”。

如上气虚者,升而举之;下气虚者,纳而归之;中气虚者,温一病而治各不同,皆愈者,地势使然也。随俞左右而偏中之,则为偏风,故有偏病之证。

夏三月以阳盛之时,而脾肾伤极,则真阴败绝,天干易气,不能堪矣,故不过十日也。 夫食入于阴,长气于阳,故夺其食即已。

臂内廉曰阴,手、足三阴之所行也。商阳,手阳明井也。

不用,不能举动也。消瘅、消中者,即后世所谓三消症也。

齿者,骨之所终也,故苦入而走骨,故入而复出,知其走骨也。不知疼痛,谓之不仁,是肌肉之败也。

Leave a Reply